Osadní výbor Dědice - Sportovní celek Dědice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Osadní výbor Dědice
 
Tak naši chlapci dokoledovali na katastru Dědic. Kromě našich hochů nás podpořili dva kluci z Opatovic, jeden z Hamilton a Vyškova, dokonce na Velký pátek klapal i náš kamarád z Dražovic. Radost od kluků se přenesla i na nás a věřím také na všechny, kteří je potkali. Snad se nám podařilo tímto počinem zdůraznit význam Velikonoc a všechno co k nim patří..... Za koledníky přijel redaktor z Deníku Rovnost a po celý den koledování je doprovázel (reportáž vyjde v pátek v Deníku). 

Velké poděkování patří Katolickému domu Dědice za sponzorování a zapůjčení hrkaček - klapaček a také fotbalistům Sportovního spolku Dědice
Vážení přátelé, tak petice proti schválenému záměru (který řeší studii na jejímž konci je demolice samotné budovy) s bývalou Střední zdravotní školou v Dědicích na náměstí Svobody je konečně na svých místech! Ve Vyškově jsou to tato místa: Cooll fashion na Masarykově náměstí a Nábytek Domus, ulice Dukelská. V Dědicích jsou to tato místa: květinářství Květinka na Dědické ulici, samoobsluha u Slezáčků na Dědické ulici a prodejna Enapo, sídliště Víta Nejedlého.

PROSÍME O MAXIMÁLNÍ SDÍLENÍ A POKUD VÁM NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD TÉTO KRÁSNÉ BUDOVY, TAK SE PROSÍM NA NĚKTERÉ Z UVEDENÝCH ADRES ZASTAVTE
Osadní výbory jsou zřizovány zastupitelstvem dle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Členy osadního výboru mohou být občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem města.

Osadní výbor je oprávněn:
- předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, 
- vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, 
- vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v jejich části města, orgánům města.
Členové Osadního výboru Dědice: 

Mgr. Jiří Wasserburger - předseda

Ing. Lenka Molčanová

RNDr. Jiří Hájek

Pavel Trávníček

František Kudlička

Petr Wohlgemuth
 
Předseda Osadního výboru Dědice
Mgr. Jiří Wasserburger
tel.: 737 418 347
e-mail: jiriwass@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky